Workshop
Discover Kyrgyzstan 2019
by Moscow Workshops ICPC
Discover Kyrgyzstan
 

Discover Baikal and Kyrgyzstan 2019. Division C SegTree Contest.

Last success: 04:57:47, [baikal] Irkutsk SU: С-Cret (Ogarkov, Serebrennikov), problem B
Last Submit: 04:59:52, [kyrgyzstan] Kyrgyz Russian Slavic 5 (Gladkov, Sultanova, Zheembaev), problem A

PlaceTeam nameA
5/74
B
8/39
C
6/35
D
0/8
E
0/18
F
0/0
G
3/4
H
0/0
I
2/8
J
0/0
K
0/5
L
0/0
M
0/2
N
10/47
O
1/1
P
5/31
Q
4/12
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: Brains Not Included (Volkova, Sosnerzh, Mironenko)
+1
0:55
+
0:10
+1
4:30
-
-3
2:36
-
+1
3:54
-
+1
3:27
-
-2
4:52
-
-
+
0:14
+
2:19
+
0:14
-
8102333%200.000.77
2.
Irkutsk SU: ProgramMistikal (Demakov, Taglasov, Muratov)
+2
1:54
+1
0:49
+
2:55
-
-3
3:05
-
+
4:09
-
-
-
-
-
-
+
0:09
-
+
0:08
+5
4:27
7103153%171.880.73
3.
Irkutsk SU: Zaguzin (Zaguzin)
+16
2:54
+
0:16
-2
4:53
-
-
-
+
3:11
-
-
-
-1
0:18
-
-
+
0:03
-
+
0:10
-
571476%120.610.72
4.
*t Forus (Kanter, Kashparov, Latyshev)
+2
2:59
+1
1:04
+
3:53
-
-
-
-
-
+1
3:20
-
-
-
-
+
0:10
-
-7
4:50
-2
5:00
576644%118.530.72
5.
Kyrgyz Russian Slavic U 2 (Aldaiarov, Tologonov, Beliaev)
-3
4:09
+
2:23
+1
0:55
-1
4:50
-6
3:07
-
-
-
-2
4:49
-
-
-
-
+2
1:39
-
+
1:42
-1
3:44
445942%93.220.67
6.
Kyrgyz Russian Slavic 5 (Gladkov, Sultanova, Zheembaev)
-17
5:00
+3
4:11
-1
3:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
2:32
-
+5
3:18
-
378175%68.750.65
7.
Irkutsk SU: AltFuture3 (Bykov, Mustakimov)
+2
1:23
-1
4:59
+
2:25
-
-2
4:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-4
4:35
-
-
-
226850%45.080.75
8.
Irkutsk SU: С-Cret (Ogarkov, Serebrennikov)
-
+2
4:58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
1:10
240850%44.350.73
9.
Irkutsk SU: BePro (Borisov, Grigorieva, Schvarcberg)
-
+5
4:41
-1
1:16
-2
0:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
4:48
-3
4:59
-
-
+
2:41
254271%43.650.73
10.
Irkutsk SU: Delirium tremens (Sverlova, Lavrentyeva, Kozina)
-
-
-3
4:10
-
-1
0:14
-
-
-
-
-
-
-
-
+
0:17
-
-7
5:00
-
1170%21.480.55
11.
Irkutsk RNITU: Soft Avocado (Fokin, Matveevskaia, Tushkova)
-
-2
0:09
-
-
-2
4:31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
4:41
+
0:21
1210%21.150.82
12.
Irkutsk RNITU: slowDev (Pomazkov, Lisovoy, Shirokov)
-1
1:16
-
-1
4:00
-
-1
0:44
-
-
-
-
-
-
-
-
+
0:26
-
-3
4:36
-
1260%20.830.55
13.
Irkutsk RNITU: VPmplib (Shishkin, Avkhadeeva, Vdovichenko)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
1:20
-
-
-
1800%20.520.55
14.
Irkutsk STU: Mother's Hackers (Proskuryakov, Dedkov, Muraveva)
-13
4:57
-
+2
1:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-11
4:48
-
-
-
115166%20.220.73
15.
Tyumen IU: EG (Rogov, Surkov)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+5
2:27
-
-2
4:29
-
124783%19.930.55
16-22.
Irkutsk SU: Avos' (Chernogor, Pimenova, Shirin)
-5
4:07
-14
4:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
4:03
-
000%0.000.00
16-22.
Irkutsk RNITU: Pilative-Oriented Programmers (Ushakov, Kuroptev, Krivoshapko)
-5
3:16
-1
0:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
2:42
-
-
-7
1:46
-
-
-
000%0.000.00
16-22.
Irkutsk SU: Holy shielD (Vlasenko, Gangur)
-
-
-12
3:06
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
16-22.
Irkutsk SU: AltFuture2 (Abdulov, Andrienko, Volovikova)
-2
1:26
-
-5
1:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1
1:36
-
-
-
000%0.000.00
16-22.
Irkutsk RNITU: KGVIDL (Lytin, Vasilishin, Golovin)
-
-
-
-5
4:44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-3
3:36
-
-
-
000%0.000.00
16-22.
Tyumen IU: Chill++ (Shkurina, Gnedenko, Sevostianov)
-
-1
0:27
-
-
-
-
-
-
-2
5:00
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
16-22.
Irkutsk AT: IAT (Chubykin, Likhosherstov, Shamanskij)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
Submits sent:743935818040805024713112284
Accepted:5
(6%)
8
(20%)
6
(17%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
3
(75%)
0
(0%)
2
(25%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
10
(21%)
1
(100%)
5
(16%)
4
(33%)
44
(15%)
Dirt:23
(82%)
12
(60%)
4
(40%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(25%)
0
(0%)
2
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
8
(44%)
0
(0%)
5
(50%)
5
(55%)
60
(57%)