Workshop
Discover Kyrgyzstan 2019
by Moscow Workshops ICPC
Discover Kyrgyzstan
 

Discover Baikal and Kyrgyzstan 2019. Division C Number Theory Contest.

Last success: 04:59:46, [baikal] Irkutsk SU: BePro (Borisov, Grigorieva, Schvarcberg), problem A
Last Submit: 04:59:59, [baikal] Irkutsk SU: AltFuture2 (Abdulov, Andrienko, Volovikova), problem A

PlaceTeam nameA
14/159
B
2/20
C
0/0
D
2/39
E
6/29
F
0/11
G
2/10
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: ProgramMistikal (Demakov, Taglasov, Muratov)
+5
0:27
+1
4:30
-
+4
3:16
+1
3:00
-
-2
4:55
489373%200.000.71
2.
Irkutsk SU: AltFuture3 (Bykov, Mustakimov)
+5
1:07
+
3:14
-
+1
1:57
-1
4:59
-
-
349866%147.320.71
3.
Kyrgyz Russian Slavic 5 (Gladkov, Sultanova, Zheembaev)
+
0:27
-
-
-10
5:00
+
1:44
-
-1
3:12
21310%96.490.52
4.
Irkutsk SU: Brains Not Included (Volkova, Sosnerzh, Mironenko)
+3
0:17
-7
4:49
-
-8
4:57
+2
1:48
-
-
222571%94.830.52
5.
Irkutsk STU: Mother's Hackers (Proskuryakov, Dedkov, Muraveva)
+6
1:58
-
-
-
+
0:57
-2
3:59
-
229575%93.220.52
6.
Irkutsk RNITU: slowDev (Pomazkov, Lisovoy, Shirokov)
+5
2:45
-
-
-1
4:58
+
2:04
-
-
238971%91.670.52
7.
Irkutsk SU: Zaguzin (Zaguzin)
+6
0:28
-1
0:37
-
-6
3:55
-7
4:35
-
+2
4:56
248480%90.160.62
8.
Irkutsk SU: Delirium tremens (Sverlova, Lavrentyeva, Kozina)
+6
2:22
-
-
-
-
-
+1
3:48
251077%88.710.62
9.
Irkutsk RNITU: Pilative-Oriented Programmers (Ushakov, Kuroptev, Krivoshapko)
+9
4:25
-
-
-
+7
3:19
-
-
278488%87.300.52
10.
Irkutsk RNITU: VPmplib (Shishkin, Avkhadeeva, Vdovichenko)
+1
0:37
-
-
-
-
-1
3:40
-
15750%42.970.33
11.
Kyrgyz Russian Slavic U 2 (Aldaiarov, Tologonov, Beliaev)
+2
1:40
-3
2:59
-
-
-4
4:11
-1
4:02
-
114066%42.310.33
12.
Irkutsk SU: Holy shielD (Vlasenko, Gangur)
+7
1:49
-4
4:24
-
-
-
-5
4:47
-
124987%41.670.33
13.
Irkutsk SU: Avos' (Chernogor, Pimenova, Shirin)
+14
3:53
-
-
-
-
-
-
151393%41.040.33
14.
Irkutsk SU: BePro (Borisov, Grigorieva, Schvarcberg)
+14
5:00
-
-
-
-
-
-
158093%40.440.33
15-21.
Irkutsk RNITU: Soft Avocado (Fokin, Matveevskaia, Tushkova)
-15
4:54
-
-
-2
4:59
-
-
-
000%0.000.00
15-21.
Irkutsk SU: С-Cret (Ogarkov, Serebrennikov)
-13
3:02
-1
4:43
-
-
-
-
-
000%0.000.00
15-21.
Irkutsk SU: AltFuture2 (Abdulov, Andrienko, Volovikova)
-4
5:00
-1
3:42
-
-2
1:51
-
-2
3:10
-2
4:57
000%0.000.00
15-21.
Irkutsk RNITU: KGVIDL (Lytin, Vasilishin, Golovin)
-10
4:03
-
-
-
-1
2:35
-
-
000%0.000.00
15-21.
Tyumen IU: EG (Rogov, Surkov)
-9
4:29
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
15-21.
Tyumen IU: Chill++ (Shkurina, Gnedenko, Sevostianov)
-5
4:47
-
-
-3
4:08
-
-
-
000%0.000.00
15-21.
Irkutsk AT: IAT (Chubykin, Likhosherstov, Shamanskij)
-6
4:23
-
-
-
-
-
-
000%0.000.00
Submits sent:15920039291110268
Accepted:14
(8%)
2
(10%)
0
(0%)
2
(5%)
6
(20%)
0
(0%)
2
(20%)
26
(9%)
Dirt:83
(85%)
1
(33%)
0
(0%)
5
(71%)
10
(62%)
0
(0%)
3
(60%)
102
(79%)