Workshop
Discover Kyrgyzstan 2019
by Moscow Workshops ICPC
Discover Kyrgyzstan
 

Discover Baikal 2019. Division B Grand Prix Contest 1.

Last success: 04:45:06, [baikal] Moscow IPT: MIPTON (Mennibaev, Vakhrushev, Gilyazev), problem I
Last Submit: 04:59:47, [kyrgyzstan] Kyrgyz Russian Slavic U 1 (Bubnov, Shamudinov, Abdikarimov), problem I

PlaceTeam nameB
1/5
C
0/0
E
0/0
G
1/3
I
1/17
K
0/0
L
2/5
M
5/12
N
8/8
O
8/8
P
8/9
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: Mindtravellers (Chumachenko, Antonov)
-
-
-
+
4:24
-
-
+
1:06
+
1:56
+
0:10
+
0:14
+
0:16
64860%200.000.33
2.
AUCA 1 (Zhenishbek uulu, Zhusubaliev, Kydyraliev)
-1
4:54
-
-
-
-3
3:52
-
+
2:10
+
0:46
+
0:04
+
0:08
+
0:10
51980%163.690.22
3.
SCH_Sapat (Dzhamalov, Batyrkulov)
+3
4:24
-
-
-
-3
4:12
-
-
+
1:13
+
0:15
+
0:18
+
0:22
545237%160.820.25
4.
Moscow IPT: MIPTON (Mennibaev, Vakhrushev, Gilyazev)
-
-
-
-2
2:22
+5
4:46
-
-3
1:51
+1
4:31
+
0:21
+
0:14
+
0:20
573254%158.050.25
5.
Kyrgyz Russian Slavic U 1 (Bubnov, Shamudinov, Abdikarimov)
-
-
-
-
-2
5:00
-
-
+
1:47
+
0:08
+
0:15
+1
0:27
417720%124.290.09
6.
* Kyluchbek team (Uralymov)
-
-
-
-
-
-
-
-
+
0:14
+
0:19
+
0:24
3570%91.670.00
7.
SCH_Sapat: Chylyk Nagnys (Davletov, Shadybekov, Aidarov)
-
-
-
-
-3
4:35
-
-
-6
5:00
+
0:18
+
0:27
+
0:30
3750%90.160.00
8.
Tyumen IU: Time_liquid (Borovkova, Popov, Gilyazetdinov)
-
-
-
-
-
-
-
-
+
0:35
+
0:23
+
0:29
3870%88.710.00
Submits sent:500317051288967
Accepted:1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(33%)
1
(5%)
0
(0%)
2
(40%)
5
(41%)
8
(100%)
8
(100%)
8
(88%)
34
(50%)
Dirt:3
(75%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
5
(83%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(16%)
0
(0%)
0
(0%)
1
(11%)
10
(22%)