Workshop
Discover Kyrgyzstan 2019
by Moscow Workshops ICPC
Discover Kyrgyzstan
 

Discover Baikal and Kyrgyzstan 2019. Division B String Contest.

Last success: 04:54:35, [baikal] Irkutsk SU: Mindtravellers (Chumachenko, Antonov), problem J
Last Submit: 04:59:48, [baikal] Moscow IPT: MIPTON (Mennibaev, Vakhrushev, Gilyazev), problem E

PlaceTeam nameA
12/16
B
6/72
C
10/44
D
4/10
E
1/20
F
0/0
G
11/53
H
3/5
I
8/37
J
3/3
K
0/8
L
0/0
M
0/0
N
0/1
TotalTimeDirtRatingSE
1.
Irkutsk SU: Mindtravellers (Chumachenko, Antonov)
+3
0:15
+1
0:47
+
3:08
+1
4:51
+
1:31
-
+3
1:44
+
4:15
+2
2:03
+
4:55
-
-
-
-
9160952%200.000.46
2.
Moscow IPT: MIPTON (Mennibaev, Vakhrushev, Gilyazev)
+
0:04
+
0:39
+2
1:10
+
4:32
-1
5:00
-
+
1:24
+
3:16
+6
3:00
+
2:14
-3
3:38
-
-
-
8113950%174.600.41
3.
SCH_Sapat (Dzhamalov, Batyrkulov)
+1
1:33
+1
2:22
+3
1:55
+
2:55
-
-
+2
2:39
+2
3:53
+1
3:23
-
-4
4:59
-
-
-1
4:25
7132058%150.100.36
4.
AUCA 1 (Zhenishbek uulu, Zhusubaliev, Kydyraliev)
+
0:11
-12
3:25
+1
0:28
+2
2:42
-2
2:59
-
+
0:32
-
+4
1:10
+
4:55
-
-
-
-
673853%126.440.33
5.
*t TS 1 (Efimenko, Enyagin)
+
0:09
+1
2:50
+1
0:44
-1
3:54
-11
4:47
-
+
1:17
-
+1
3:31
-
-
-
-
-
557137%103.580.22
6.
*t TS 2 (Sapozhnikov, Glazyrin, Mikhailiuta)
+
0:11
+
0:56
+1
0:21
-
-
-
+2
1:43
-
+11
4:36
-
-
-
-
-
574773%101.850.22
7.
*t TS 2a (Aidarkulov, Derbichev, Derzhansikii)
+
0:09
+8
4:11
+1
0:42
-
-
-
+
2:21
-
+
4:31
-
-1
4:35
-
-
-
589464%100.180.22
8.
Kyrgyz Russian Slavic U 1 (Bubnov, Shamudinov, Abdikarimov)
+
0:10
-38
4:58
+
0:33
-
-
-
+15
3:59
-
+4
3:52
-
-
-
-
-
489482%78.850.15
9.
*t TS 3 (Zhusubailev, Almasbek Uulu)
+
0:07
-
+1
1:36
-2
4:43
-
-
+
2:10
-
-
-
-
-
-
-
325325%58.200.08
10.
SCH_Sapat: Chylyk Nagnys (Davletov, Shadybekov, Aidarov)
+
0:50
-1
3:04
+22
4:02
-
-
-
+
0:43
-
-
-
-
-
-
-
377588%57.290.08
11.
* Kyluchbek team (Uralymov)
+
0:52
-
-
-
-
-
+20
4:49
-
-
-
-
-
-
-
274190%37.610.04
12.
Tyumen IU: Time_liquid (Borovkova, Popov, Gilyazetdinov)
+
0:16
-4
3:45
-2
4:57
-
-5
4:01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1160%18.520.00
Submits sent:167244102005353738001269
Accepted:12
(75%)
6
(8%)
10
(22%)
4
(40%)
1
(5%)
0
(0%)
11
(20%)
3
(60%)
8
(21%)
3
(100%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
58
(21%)
Dirt:4
(25%)
11
(64%)
32
(76%)
3
(42%)
0
(0%)
0
(0%)
42
(79%)
2
(40%)
29
(78%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
123
(67%)