Workshop
Discover Kyrgyzstan 2019
by Moscow Workshops ICPC
Discover Kyrgyzstan
 

Division B Rating

PlaceTeamStage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7GP6GP8GP30% solvedProblemsAvg.placeMin. IFMOMax. IFMOLast_HourDirtRating
1. SCH_Sapat (Dzhamalov, Batyrkulov)200177.78177.78200200200
-
5256560100301.3302000.830.60192.59
2. AUCA 1 (Zhenishbek uulu, Zhusubaliev, Kydyraliev)90200200177.78142.22152.38177.78506060089.39291.71902000.430.63162.88
3. *t TS 1 (Efimenko, Enyagin)
-
-
-
-
80114.29200162020577.14113020000.54139.76
4. *t TS 2a (Aidarkulov, Derbichev, Derzhansikii)
-
-
-
-
87.2795.24106.6791515566.031040106.670.670.58104.73
5. Kyrgyz Russian Slavic U 1 (Bubnov, Shamudinov, Abdikarimov)481286412012870.3396.97243839061.50203.57481280.290.7193.61
6. *t TS 2 (Sapozhnikov, Glazyrin, Mikhailiuta)
-
-
-
-
45.71103.900378637.14760103.900.330.6858.20
7. *t TS 3 (Zhusubailev, Almasbek Uulu)
-
-
-
-
49.2348.980157627.6256.67049.2300.2941.07
8. Tyumen IU: Time_liquid (Borovkova, Popov, Gilyazetdinov)2087.2729.09
-
42.6715.24091721425.7185.83087.2700.1136.54