Workshop
Discover Kyrgyzstan 2019
by Moscow Workshops ICPC
Discover Kyrgyzstan
 

Discover Baikal and Kyrgyzstan 2019. Division B Grand Prix Contest 2.

Last success: 04:57:44, [kyrgyzstan] * Kyluchbek team (Uralymov), problem M
Last Submit: 04:59:58, [baikal] Moscow IPT: MIPTON (Mennibaev, Vakhrushev, Gilyazev), problem C

PlaceTeam nameA
1/28
C
0/94
E
0/0
G
0/4
H
0/6
J
0/3
K
0/1
M
9/21
N
12/17
O
6/41
P
12/14
Q
0/6
TotalTimeDirtRatingSE
1.
SCH_Sapat (Dzhamalov, Batyrkulov)
+
0:42
-10
4:27
-
-
-
-
-1
4:50
+
1:18
+
0:12
+
1:43
+1
0:22
-1
2:00
527716%200.000.33
2.
Irkutsk SU: Mindtravellers (Chumachenko, Antonov)
-3
3:29
-12
3:02
-
-4
3:17
-
-1
4:53
-
+
0:50
+
0:10
+1
0:44
+
0:16
-
414020%157.140.19
3.
AUCA 1 (Zhenishbek uulu, Zhusubaliev, Kydyraliev)
-9
3:51
-10
3:09
-
-
-
-
-
+
1:06
+
0:18
+4
1:44
+
0:21
-5
4:23
428950%154.390.19
4.
Moscow IPT: MIPTON (Mennibaev, Vakhrushev, Gilyazev)
-1
1:53
-1
5:00
-
-
-6
5:00
-
-
+
2:25
+1
0:06
+2
1:34
+
0:12
-
431742%151.720.19
5.
Kyrgyz Russian Slavic U 1 (Bubnov, Shamudinov, Abdikarimov)
-10
4:47
-53
4:58
-
-
-
-
-
+
2:16
+1
0:28
+
3:09
+
0:35
-
440820%149.150.19
6.
* Kyluchbek team (Uralymov)
-
-
-
-
-
-
-
+3
4:58
+1
0:22
+6
3:00
+
0:32
-
473271%146.670.19
7.
SCH_Sapat: Chylyk Nagnys (Davletov, Shadybekov, Aidarov)
-4
3:13
-1
4:59
-
-
-
-
-
+
1:24
+
0:44
-
+
0:52
-
31800%108.200.08
8.
*t TS 2a (Aidarkulov, Derbichev, Derzhansikii)
-
-
-
-
-
-2
5:00
-
+
2:04
+
0:16
-
+
0:55
-
31950%106.450.08
9.
*t TS 1 (Efimenko, Enyagin)
-
-7
3:20
-
-
-
-
-
+1
3:44
+
0:24
-1
1:56
+
0:36
-
330425%104.760.08
10.
*t TS 3 (Zhusubailev, Almasbek Uulu)
-
-
-
-
-
-
-
-
+
0:12
-11
4:56
+1
0:30
-
26233%68.750.00
11.
*t TS 2 (Sapozhnikov, Glazyrin, Mikhailiuta)
-
-
-
-
-
-
-
-8
4:43
+1
0:25
-8
4:02
+
0:41
-
28633%67.690.00
12.
Tyumen IU: Time_liquid (Borovkova, Popov, Gilyazetdinov)
-
-
-
-
-
-
-
-
+1
0:17
-2
4:39
+
0:55
-
29233%66.670.00
Submits sent:289404631211741146235
Accepted:1
(3%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
9
(42%)
12
(70%)
6
(14%)
12
(85%)
0
(0%)
40
(17%)
Dirt:0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
4
(30%)
5
(29%)
13
(68%)
2
(14%)
0
(0%)
24
(37%)